Guerrilla markkinointi eli kansankielisemmin sissimarkkinointi tarkoittaa markkinointia epätavallisin keinoin ja useimmiten yhdistettynä pieneen budjettiin. Guerrilla markkinoinnissa hyödynnetään luovia ideoita ja kekseliäisyyttä ja sen tarkoituksena on herättää ihmisten mielenkiinto jollakin tavallisesta ja totutusta poikkeavalla. Tavallisimmin sissimarkkinointia hyödyntävät pienet ja keskisuuret yritykset. Sissimarkkinoinnin erona muuhun markkinointiin on, että pääoman sijaan käytetään aikaa ja kekseliäisyyttä, siinä missä perinteisessä markkinoinnissa monet yritykset käyttävät suuria summia rahaa.

Mistä kaikki on saanut alkunsa?

Sissimarkkinoinnin keksijänä pidetään mainosmies Jay Conrad Levinsonia. Levinson syntyi Detroitissa 1933 ja ehti urallaan työskennellä muun muassa Lontoossa luovana johtajana. Hän on ollut luomassa esimerkiksi Tony the Tigeria. Työskenneltyään eri mainostoimistoissa aikansa, hän alkoi kirjoittaa mainostekstejä itsenäisesti. Jay Conrad Levinsonin ensimmäinen oma kirja oli freelancereille tarkoitettu 10 dollaria maksava opas, jota hän markkinoi vuodesta toiseen samalla ilmoituksella.

Koko maailman kuuluisuuteen hänet nosti vuonna 1984 julkaistu kirja Guerrilla marketing. Levinsonin kirjoja on julkaistu yli 60 eri kielellä ja myyntiä niillä on ollut yli 20 miljoonaa kappaletta. Guerrilla markkinointi -kirja on nimetty Time-lehden toimesta yhdeksi kaikkien aikojen parhaista business-kirjoista. Jay Conrad Levinson kuoli lokakuussa 2013, mutta jätti jälkeensä maailmaa mullistaneen markkinointiteoriansa, jota monet yrittäjät ovat päässeet hyödyntämään.

Guerrilla markkinoinnin pääpiirteitä

Guerrilla markkinointi on kehitetty silmällä pitäen pienyrittäjiä. Tavoitteena on käyttää ennemmin aikaa ja mielikuvitusta kuin rahaa ja liikevaihdon sijaan pyrkiä saamaan voittoa. Guerrilla markkinoinnin tulisi perustua enemmän psykologiaan, kuin kokemuksiin tai arvioihin. Markkinointia toteuttavan tulisi kirjata tiedot uusista saavutetuista kontakteista ja sen sijaan, että tarjoaisi runsaasti erilaisia palveluita tai tuotteita, keskittyä mieluummin liiketoiminnan ydinalueeseen ja pitäytyä siinä.

Uusien asiakkaiden hankinnan sijasta tulisi panostaa toiminnan kasvattamiseen jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa sekä suosia tiivistä yhteistyötä myös kilpailijoiden kanssa. Markkinoinnissa kannattavaa olisi yhdistellä useita toimivia markkinoinnin tapoja ja luoda näistä tehokkaasti toimivia kokonaisuuksia. Guerrilla markkinoinnissa yksi tärkeimpiä tekijöitä on myös käyttää hyödykseen monipuolisesti uusinta teknologiaa. Tämä on usein myös kustannustehokasta, sillä esimerkiksi sosiaalinen media liittyy hyvin vahvasti nykypäivän sissimarkkinointiin.

Missä sissimarkkinointia voi toteuttaa?

Mielikuvituksellisuuden ollessa yksi avainasioista guerrilla markkinoinnissa, se on vastaus myös otsikon kysymykseen. Guerrilla markkinointia voi toteuttaa siis aivan missä ikinä vain keksii. Mitä erikoisempi paikka on kyseessä, sitä varmempaa on mahdollisten asiakkaiden huomion saaminen. Markkinoinnin toteuttamista miettiessä, toinen perusperiaate eli kustannustehokkuus on vahvassa osassa, joten tämä usein määrittelee markkinoinnin toteutuspaikan. Sosiaalinen media on yksi helpoimpia paikkoja markkinoida.

Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa voi hukkua suureen joukkoon samantapaisia yrityksiä, jotka kaikki kilpailevat samoista asiakkaista, joten mielikuvitusta joutuu käyttämään erottuakseen joukosta. Sissimarkkinointia voi toteuttaa myös esimerkiksi kadulla tai erilaisissa tapahtumissa jollakin yllättävällä tempauksella. Esitteiden jakaminen julkisilla paikoilla on yksi tapa. Jonkin kokonaisuuden pystyttäminen ihmisten nähtäväksi tai esineen jättäminen ovat myös vaihtoehtoja, mutta tässä kannattaa tietenkin tarkistaa, että asian toteuttamiselle on luvat kunnossa.

Voiko sissimarkkinoinnissa epäonnistua?

Sissimarkkinoinnissa onnistumisen ja epäonnistumisen raja on paljon häilyvämpi, kuin monessa muussa markkinointitavassa, johtuen juuri sen poikkeuksellisesta luonteesta. Siinä missä tavallinen markkinointikampanja voi epäonnistuessaan jäädä vaikutuksiltaan hiukan laimeaksi tavoittaen mahdollisesti hiukan toivottua vähemmän asiakkaita, sissimarkkinointi voi saada osakseen jopa yleistä paheksuntaa tai vihamielisiä kannanottoja. Toisaalta julkisuutta tulee, mutta pahasti epäonnistuessaan markkinointikampanja voi saada aikaan jopa koko tuotteen boikotoinnin.

Rajan veto voi olla hankalaa, mutta yleisesti markkinointikampanjaa tai tempausta suunnitellessa tulisi miettiä yllätyksellisyyden lisäksi muutamia perusasioita. Saatat keksiä todella poikkeavan tavan saada yrityksellesi huomiota, mutta sallitun rajat kannattaa selvittää. Et varmaankaan halua poliisia paikalle tehostamaan markkinointiasi. Toinen huomionarvoinen seikka on, että pyrit välttämään niin räikeitä ylilyöntejä, että loukkaat esimerkiksi eläinten oikeuksia, tai suhtaudut muuten halventavasti johonkin ihmisryhmään.

Sissimarkkinointi esimerkkejä

Sissimarkkinointia voidaan toteuttaa niin pienesti kuin näkyvästikin. Yrityksen käyntikortti on ensimmäisiä asioita, joihin voi kiinnittää huomiota. Käyntikortteja jaetaan potentiaalisille asiakkaille kymmeniä ja taas kymmeniä, joten oman käytinkortin erottuvuuteen kannattaa panostaa esimerkiksi miettimällä jotain erottuvaa käyntikortin kääntöpuolelle, joka saa asiakkaan säilyttämään ja muistamaan sen vielä ajan päästäkin. Toinen esimerkki voi olla esitteiden jakaminen huomiota herättävästi, muistaen kuitenkin ylilyönnin vaarat.

Toteutettuja guerrilla markkinointikampanjoita ovat olleet esimerkiksi kosmetiikkamerkki Lushin tempaus, jossa lähes alastomat ihmiset jakoivat esitteitä sanomanaan Lushin tuotteiden pakkausmateriaalin vähentäminen. Toinen tunnettu tempaus oli Unicefin järjestämä. Kadulle oli jätetty lastenvaunut, josta kuului lapsen itkua. Ohikulkijoiden mennessä tarkistamaan tilannetta, vaunuissa oli lappu, jossa sanottiin ”kiitos kun välität”. Tämä toi Unicefille paljon uusia lahjoittajia, joten sinänsä vakavalla aiheella “leikittely” aiheutti positiivisen lopputuloksen.

Yhteenveto

Guerrilla markkinointi on kolmisenkymmentä vuotta sitten maailmalle levinnyt markkinointitapa. Markkinoinnin pääosissa ollessa mahdollisimman pieni budjetti ja lennokas mielikuvitus, on lopputulos usein sen mukaista, niin hyvässä kuin pahassakin. Toiset kampanjat onnistuvat todella hyvin, toiset floppaavat kunnolla. Kuten aiemmin on todettu, raja näiden kahden välillä on hiuksenhieno. Joka tapauksessa, sissimarkkinoinnin parissa saa päästää kekseliäisyytensä valloilleen, ja se on hyvin palkitsevaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *