Usein uutta liiketoimintaa aloittava yrittäjä ei juurikaan mieti brändin rakentamista yrityksensä ympärille. Brändäys ja siihen liittyvä mainonta tuntuvat suurten firmojen jutuilta ja tavalliselle pienyrittäjälle liian kalliilta ja hankalalta puuhalta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, ja pienellä vaivannäöllä matti meikäläinenkin saa rakennettua helposti yritykselleen kaipaamansa imagon. Brändin miettiminen voi auttaa paljon yrityksen markkinoinnissa ja oikeanlaisten asiakkaiden löytämisessä.

Mitä brändillä tarkoitetaan?

Brändi on trendisana, jota viljellään näinä päivinä suhteellisen vapaasti. Jos mediaan on luottaminen, tarkkaan mietityn brändin omaavat kansainvälisten suuryritysten lisäksi useat julkisuudessa viihtyvät yksityishenkilöt. Mutta mitä brändillä sitten oikeasti tarkoitetaan? Yksinkertaisesti brändi on se kokonaisilme, jonka yrityksesi antaa potentiaalisille asiakkaille ja laajemmalle yleisölle. Mieti, kuinka kaikki yrityksesi osa-alueet sen tarjoamista tuotteista henkilökuntaan ammattitaitoon ja liiketilan sisustuksesta nettisivujen toimivuuteen vaikuttavat yrityksesi brändiin.

Brändäystä voidaan siis ajatella vaikkapa yrityksen persoonana. Tästä johtuen sitä ei kannata lähteä etsimään ulkoisista asioista, vaan miettiä, mitä yrityksen sisältä löytyy jo valmiiksi, ja vahvistaa tätä kuvaa ulkoisessa markkinoinnissa. Jos yrität väkisin antaa yrityksestäsi mielikuvaa, joka ei sovi sen työntekijöihin tai tuotteisiin, asiakkaasi tulevat sen varmasti aistimaan. Brändin rakennus on myös pitkäaikainen prosessi, ja se saattaa muuttua ajan kanssa.

Hyvän brändäyksen lähtökohdat

Mietitäänpä hieman, mille yrityksen osa-alueille brändääminen kannattaa perustaa. Ensimmäisenä lähtökohtana kannattaa ottaa huomioon yrityksen tarjoama tuote tai palvelu ja asiakaskunta, jota sille halutaan houkutella. Joissain yrityksissä tämä on suhteellisen itsestään selvää. Esimerkiksi hääpukuja myyvä liike haluaa varmasti houkutella mahdollisimman laajan asiakaskunnan harvoin ostetun tuotteen johdosta. Tämä tarkoittaa, että brändi kannattaa pitää suhteellisen neutraalina, jotta se ei vieraannuta osaa asiakaskunnasta.

Toisaalta taas moni yritys saattaa haluta erota brändillään saman tyyppisistä palveluista, joita alueella tarjotaan. Esimerkiksi uutta baaria perustavan henkilön kannattaa miettiä hieman tarkemmin, mille asiakaskunnalle sitä kohdistetaan. Yliopisto-opiskelijat ja firmojen asiakasillalliset eivät välttämättä sovi samaan ravintolaan. Mieti sitä, mikä asiakaskunta löytää tiensä valitsemallesi paikalle helpoiten, ja jos itse päädyt tekemään aktiivisesti töitä, minkälaisessa paikassa haluat viettää suuren määrän aikaa.

Paikan ja palvelun tärkeys

Suurelta osin brändäykseen vaikuttaa liiketila, jonka asiakkaat näkevät, sekä heidän saamansa palvelu. Liiketilaksi voidaan ajatella sekä kivijalkamyymälä että palvelun nettisivuja. Muista, että suuri osa kaupunki liikkeiden ja palveluyritysten asiakaskunnasta muodostuu ohi kulkevasta liikenteestä. Paikan ikkunan tulee siis olla houkutteleva ja vastata sen sisältä löytyvää tunnelmaa. Mieti myös sisustuksen sopivuutta asiakaskunnalle; esimerkiksi irkkupubina itseään mainostavan baarin ei tule muistuttaa pikaruokaravintolaa.

Yritysten kannattaa myös miettiä brändäystä henkilökuntavalinnoissa, sillä asiakkaiden saama palvelu muodostaa suuren osan sen julkisesta persoonasta. Tämä ei tarkoita, että kaikkien henkilökunnan jäsenten tulee olla kiiltokuva kopioita toisistaan, mutta omistajan tehtävänä on pitää huolta, että he ovat asiansa osaavia ja palvelevat asiakkaita yrityksen imagon vaatimalla tavalla. Hyvä asiakaspalvelu voi myös vaihdella palvelun luonteesta riippuen, ja pubit eivät aina tarvitse silver service -asennetta.

Digitaalisen imagon luominen

Viime vuosina yritysten digitaalinen imago on noussut entistä tärkeämmäksi. Näinä päivinä pientenkin firmojen on suhteellisen helppoa rakentaa itselleen kalliin näköiset nettisivut ja fyysistä tuotetta myyvät yritykset usein päätyvät nettikaupan lisäämiseen toimintaansa. Nettisivujen luojan kannattaa miettiä, kuinka ne tukevat yrityksen yleistä brändiä positiivisesti. Fiksun viiniravintolan ei esimerkiksi kannata välttämättä käyttää sivuillaan comic sans -fonttia tai kotikutoisen näköisiä valokuvia.

Sopivan ulkonäön lisäksi nettisivujen tulee olla asiakkaalle helposti käytettävät ja toimivat. Mikään ei häädä mahdollisia asiakkaita kilpailijan palveluille helpommin kuin ongelmalliset linkit, puuttuvat yhteystiedot ja vanhentuneet tuotetiedot. Varsinaisten nettisivujen lisäksi firmojen kannattaa miettiä aktiivista sosiaalisen median käyttöä brändäyksessään. Esimerkiksi Facebook ja Instagram ovat halpoja ja helppokäyttöisiä kanavia, joiden kautta yritys voi luontevasti lisätä laajemman yleisön tietoisuutta sen toiminnasta.

Brändäysapua ammattilaisilta

Pienen yksityisyrityksen brändäys lähtee useimmiten käyntiin sen perustajan luonteen ympärille. Yrityksen kasvaessa brändäys kaipaa monesti hieman ulkopuolista apua houkutellakseen mahdollisimman ison asiakaskunnan. Yrittäjä voi valita tarpeidensa mukaan brändikonsultin, PR-toimiston tai mainostoimiston yhteistyökumppanikseen ja lisätä tarpeen mukaan lisätyökaluja pakkiin. Moni firma palkkaa myös itselleen vakituisen markkinointivastaavan, joka usein pitää talon sisällä huolta siitä, että brändistä pidetään kiinni molemmin käsin.

Ammattilaisista brändikonsultti auttaa yrityksen yleisilmeen uudistamisessa, ja yhteistyötä tehdään yleensä vain tarpeen vaatiessa. Parhaat heistä ottavat lähtökohdakseen valmiiksi rakennetun brändin ja rakentavat uuden ilmeen sen ympärille. PR-toimisto vastaa yrityksen viestinnästä ulkopuolisille tahoille. Heidän tehtävänään on lähettää esimerkiksi pressijulkaisuja uusista tuotteista ja neuvoa yritystä julkisen kuvan luomisessa maksuttomien kanavien kautta. Mainostoimiston tehtävänä taas on suunnitella maksettuja mainoskampanjoita yrityksen brändin ympärille.

Rohkeasti brändäämään

Yksikään yritys ei oikeastaan voi välttää sitä ympäröivän brändin syntymistä, ja näin ollen sen pyörittäjän velvollisuutena on pitää huolta, että brändi toimii firman hyväksi eikä sitä vastaan. Positiivisen ja toimivan brändin rakentaminen on helppoa eikä siihen ruohonjuuritasolla vaadita suuria investointeja. Tavalliselle yksityisyrittäjälle riittää vaikkapa ideariihi työntekijöiden kanssa ja yrityksen yleisilmeen vakiinnuttaminen pienien tekojen kautta. Rohkeasti siis omaa yritystä brändäämään!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *