Harva länsimaalainen pääsee päivästään läpi ilman että hänelle yritetään myydä sitä tai tätä ehdottoman tärkeää juttua. Televisiomainonta tarjoaa sopivan tauon napostelujen täydentämiselle, mutta vahvimmillaan myös jutun juurta kahvipöytäkeskusteluun. Suomessa printtimainonta saa kunniapaikan sanomalehtien etusivulla, ja koteihin toimitetaan edelleen suoramainontalehtisiä lähes päivittäin. Näiden lisäksi nettisivut, ja varsinkin sosiaalinen media, ovat täyttyneet lukioille kohdennetuista mainoksista. Jatkuvan mainostarjonnan ylläpitämiseksi alan ympärille on kehittynyt kova koneisto mainostoimistojen muodossa. Keitä näissä toimistoissa sitten työskentelee, ja mitä palveluita ne tarjoavat yrityksille?

Mainonnan lyhyt historia

Vaikka markkinointi on ollut osana ihmiskunnan toimintaa muodossa tai toisessa aina sen alkuajoista saakka, varsinaisesti mainonta muodostui omaksi teollisuudekseen 1800-luvun puolessa välissä. Ensimmäiseksi varsinaiseksi mainostajaksi mielletään Thomas J. Barratt, joka työskenteli englantilaiselle saippuanvalmistajalle. Hänen sloganinsa, yhdistettyinä tunnelmallisiin kuviin, nostivat Pears-saippuamerkin julkiseen tietoisuuteen. Ensimmäinen virallinen mainostoimisto sai alkunsa 1840 Philadelphiassa, jossa N.W. Ayer & Son osti suuria määriä tilaa sanomalehtien sivuilta paikallisten mainostajien käyttöön. Mainonta kehittyi nopeasti tuottavaksi bisnekseksi, ja amerikkalainen J. Walter Thompson mainostoimisto laittoi alkuun kansainvälisten toimistojen trendin avaamalla toimipaikkoja ympäri maailman.

Pienet ja suuret toimistot

Näinä päivinä mainostoimistojen koot vaihtelevat yksityisomistuksessa olevista luovista toimistoista kansainvälisiin jättiläisiin. Pienemmät yritykset saavat usein alkunsa perustajajäsenien erikoistaitojen johdolla, ja niiden tarjonta on erikoistunutta tietylle mainonnan osa-alueelle. Viimevuosina esimerkiksi sosiaaliseen mediaan erikoistuneita yrityksiä on noussut kuin sieniä sateella. Pienet toimistot kykenevät tarjoamaan asiakkailleen helposti juuri heille sovitettuja ratkaisuja. Skaalan toisessa päässä vaikuttavat mainonnan jättiläiset. Kansainväliset ketjut kuten WPP, Omnicom, ja Publicis Groupe taas voivat tarjota isoille mainostajille huomattavia alennuksia. Nämä toimistot keskittävät usein mainostila myynnin ja itse mainosten tuottamisen.

Mainostoimistojen työmuurahaiset

Mainostoimistojen työntekijöiden roolit vaihtelevat huomattavasti riippuen toimiston koosta, mutta useimmista toimistoista löytyy ainakin luovia osaajia, pukutyyppejä, ja projektimanagereita. Moni mainostoimistoon töihin hakeutuva kokee luovan alan kokonaisuudessaan omakseen, riippumatta varsinaisesta roolista. Varsinkin pienemmissä start-up -tyyppisissä toimistoissa työnkuvausten rajat saattavat olla hyvinkin veteen piirrettyjä. Jokaisella ammatilla on kuitenkin myös tarkat vastuualueensa, joten niihin palkattavien työntekijöiden koulutustaustat ja erikoistaidot poikkeat huomattavasti toisistaan. Mainostajan kannattaa pitää mielessä, että suuremmissa toimistoissa on usein laajempi määrä erikoistunutta henkilökuntaa, mikä voi helpottaa asiakkaan vaatimusten nopeaa täyttämistä.

Pukumiehet

Kansainvälisestä mainostoimistoista uutta yhteistyökumppania etsivä yritys kohtaa usein ensimmäisenä heidän niin kutsutun pukujenginsä. Tähän porukkaan sisältyvät työntekijät, joiden rooli on asiakkaalle näkyvä; Mad Men -televisiosarjassa pukujengin kuningas oli äärimmäisen sulava Don Draper. Asiakasvastaavat miettivät asiakkaan kanssa heidän valitsemaansa mainontareittiä, budjetteja, ja aikataulujen tuomia haasteita. Suhde on usein läheinen, ja se toimii parhaiten, jos molemmat puolet ajattelevat tekevänsä yhtenäistä projektia. Asiakasvastaavien kanssa projektia ovat usein suunnittelemassa plannerit, joiden tehtävänä on ymmärtää markkinoiden yleinen tilanne, ja auttaa yrittäjää kohti toimivia mainonta ratkaisuja.

Luovat taiteilijat

Mainostoimiston sydän ja sielu asuvat sen palkkaamissa luovissa tyypeissä. Nämä taiteelliset henkilöt jakautuvat vanhanaikaisesti copywritereihin, eli kirjoittajiin, ja art directoreihin, eli visuaaliseen ilmeeseen erikoistuneisiin työntekijöihin. Näiden ammattikuntien jäsenet muodostavat usein luovan parin, jotka tekevät töitä yhdessä kampanjasta toiseen. Nykypäivänä usea luova ammattilainen kykenee tekemään töitä sekä copywriterina että AD:na. Asiakasvastaajan tultua yhteisymmärrykseen yrityksen kanssa mainoskampanjan yleisilmeestä, projekti briiffataan luovalle osastolle, jotka kirjoittavat tarvittavat televisio ja radio käsikirjoitukset, suunnittelevat visuaalisen ilmeen, ja ehdottavat kampanja slogaaneita, joiden tarkoituksena on myydä brändiä sen kohdeyleisölle.

Projektien lapsenvahdit

Mainostoimiston tarkoitus ei ole pelkästään luovien ideoiden ulos syytäminen ympäri vuoden, vaan kampanjoiden tulee päästä ilmoille asiakkaan vaatimassa aikataulussa ja budjettia noudattaen. Parhaat toimistot tuottavat luovaa ulosantia, mutta säästävät myös asiakkaan varoja. Tähän tarvitaan mainostoimiston sisäisiä lapsenvahteja, joiden alan tuntemus auttaa löytämään projektille parhaat yhteistyö kumppanit, ja pitämään ne kaikista hulluimmat luovat ideat sovitun aikataulun sisällä. Lapsenvahdeista project managerit työskentelevät kaikkien kampanjan osien välillä, printtituottajat erikoistuvat niihin kampanjan osiin, jotka käyttävät hyväkseen paikallaan pysyvää kuvaa, ja televisiotuottajat ovat vastuussa liikkuvasta kuvasta.

Mainoskampanjan osa-alueet

Asiakkaan päätettyä kampanjan yleisilmeestä, mainostoimiston työntekijät aloittavat varsinaisen kampanjan suunnittelun plannerin johdolla. Kampanjan sisältö riippuu hyvin pitkälle asiakkaan toiveista, ja siitä kuinka paljon heillä on käytettävissä rahaa. Suurimmat kampanjat leviävät kaikkien mahdollisten median osien yli. Vanhanaikaisesti tämän tyyppistä mainontaa johti televisiomainos, josta saatettiin kuvata useita toisiaan tukevia versioita. Tämän lisäksi lehtiin, katumainontaan, ja radioon tuotettiin TV-spotin maailmaa mukailevia mainoksia. Näinä päivinä kampanjaa tukee vahvasti nettimainonta, ja usea yrittäjä jopa valitsee sosiaaliseen mediaan varta vasten kuvatut klipit kampanjan johtotähdiksi.

Mainostoimistoja on moneen junaan, ja uutta yhteistyökumppania etsivien mainostajien kannattaa miettiä niiden aikaisempia tuotoksia, ja niiden sopivuutta omalle imagolleen. Viime kädessä toimisto on asiakkaan palkkaama palvelija, mutta toki kannattaa pitää mielessä, että se on palkattu erikoisosaamisestaan johtuen. Mainostoimistojen rooli on muuttunut paljon viime vuosina nettimainonnan, ja varsinkin sosiaalisen median yleistyessä. Mainonnan rytmi on viime vuosina nopeutunut huomattavasti, ja uusien tuotantotekniikoiden kautta myös budjetit ovat pienentyneet. Suurien kansainvälisten ketjujen lisäksi nykymainostaja voi saada apua vaikkapa sosiaalisen media kampanjan tuottamiseen suhteellisen halvalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *