Markkinointi sosiaalisessa mediassa on tehokas tapa saavuttaa kuluttajia. Markkinointia tapahtuu erilaisilla sivustoilla, ja esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat ovat suosittuja markkinointikanavia. Tutkimusten mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistavat mainokset saavuttavat kuluttajat huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi perinteiset tv-mainokset tai lehti-ilmoitukset. Uusin teknologia on mahdollistanut sen, että mainokset voidaan ohittaa automaattisesti, jolloin mainos ei missään vaiheessa tavoita kuluttajaa. Sosiaalinen media tarjoaa monia keinoja kuluttajan tavoittamiseen visuaalisilla ja sosiaalisilla elementeillä.

Sosiaalisessa mediassa markkinointikeinoja on monta

Sosiaalinen media tarjoaa ennennäkemättömän paljon keinoja mainostaa. Yritykset voivat käyttää tavallisen mainoksen sijasta vaikkapa mainosvideota, joka varmasti herättää katsojan kiinnostuksen. Sosiaalisen median postauksiin taas voi liittää linkin tuotteen ostosivulle, jolloin kiinnostuneen kuluttajan ei tarvitse etsiä haluamaansa tuotetta muiden joukosta, vaan hän voi tehdä ostopäätöksen heti. Yksi keino on käyttää vaikuttajia, jotka mainostavat yrityksen tuotetta tai palvelua seuraajilleen provisiota tai muuta palkkiota vastaan. Vaikuttajaksi voi yleensä ryhtyä kuka tahansa.

On varmaa, että osa ihmisistä onnistuu lyömään digitaalisilla markkinoilla hyvin leiviksi, mutta kuten kaikki työ, myös tämä vaatii ihan oikeaa panostamista. Markkinointi ei sovi kaikille, ja siksi onkin hyvä miettiä, löytyykö itsestä työhön sopivia puolia. Digitaalisen markkinoinnin tulee olla uskottavaa, harkittua ja hyvälaatuista. On tärkeää, että muu sisältö sivustoillasi ei kumoa väitteitäsi tai aatteitasi, joita tuot esille markkinointijulkaisuissasi. Digitaalisessa markkinoinnissa on myös tärkeää kasvattaa sivuston seuraaja määrää jatkuvasti.

  • Digitaalisen markkinoinnin tulee olla uskottavaa, harkittua ja hyvälaatuista
  • Sosiaalisen median vaikuttajaksi voi päästä kuka tahansa – ota rohkeasti yhteyttä yrityksiin, jos olet kiinnostunut

Vaikuttaminen Instagramissa

Instagram on ilmainen ja maailmanlaajuisesti käytössä oleva sosiaalisen median sovellus. Instagramissa henkilöt ja yritykset voivat jakaa kuvia omille seuraajilleen. Sovellus pyörii pääasiassa kauniiden kuvasisältöjen ympärillä, ja tekstit ovat toissijaisia. Instagram profiloi käyttäjiensä toimintaa esimerkiksi seuraamisten, tykkäysten ja merkintöjen perusteella. Näiden mukaan käyttäjälle suositellaan julkaisuja ja seurattavia aikaisempien kiinnostustenkohteiden perusteella. Instagram on useille yrityksille sekä yksityishenkilöille tärkeä vaikuttamiskanava, jolla on suhteellisen saavuttaa oman tuotteensa kohderyhmiä.

Instagram on suosionsa mukaisesti myös yksi yleisempiä kanavia markkinointiyhteistöihin. Runsaasti seuraajia haalineet käyttäjät voivat sopia yhteistyöstä eri yritysten kanssa. Yleensä kyseiset henkilöt ylläpitävät jonkin genren blogia tai vlogia, kuten matkailu- tai esimerkiksi ruokablogia. Näin ollen Instagramissa markkinoija voi saada testattavakseen vaikkapa ilmaistuotteita tai jopa ilmaismatkoja yrityksiltä, ja vastineeksi hän tuottaa yritykselle myönteistä sisältöä seuraajiensa nähtäväksi. Jos olet kiinnostunut vaikuttajamarkkinoinnista, voit lukea aiheesta tämän sivuston Vaikuttajamarkkinointi-artikkelista.

Sosiaalinen media on markkinointikeinoista kustannustehokkain

Jos verrataan sosiaalisessa mediassa markkinointia mihin tahansa perinteiseen markkinointikeinoon, on se ehdottomasti ja ylivoimaisesti kaikista keinoista kustannustehokkain. Tehokas markkinoija on siellä, missä kohdeyleisökin – eli sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median postaukset paitsi leviävät helposti ja nopeasti ympäri maailman, ovat ne myös itse asiassa kaikista keinoista edullisimpia. Sosiaalisen median mainokset ovat tehokkaita, ja johtuen älykkäistä algoritmeista ne ilmaantuvat valikoidusti vain sellaisten käyttäjien nähtäväksi, joita aihe oikeasti kiinnostaa.

Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa voi olla varma, että raha ei mene hukkaan. Mitä strategisemmin mainoksensa luo, sitä paremmin se varmasti toimii. Mainoksen on usein tarkoitus olla lyhyt ja ytimekäs ja herättää potentiaalisen asiakkaan kiinnostus. Tämän jälkeen asiakas ohjataan eteenpäin yrityksen nettisivuille ja liikenne muutetaan rahaksi. Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa mainostaja saa tarkkaan päättää, kenelle mainos on osoitettu: aivan kaikki sukupuolta, asuinaluetta ja kiinnostuksenkohteita myöden pystytään rajaamaan.

  • Sosiaalinen media on kustannustehokas markkinointikanava
  • Sosiaalisen median postaukset saavuttavat suuren yleisön
  • Sosiaalinen media sopii kansainväliseen markkinointiin

Sosiaalinen media tuo yrityksen lähelle

Pelkästään yritysten kasvottomien nettisivujen selaaminen ei tee siitä käyttäjälle kovin läheisen tuntuista. Yhteyden ottaminen saattaa tuntua pelottavalta. Aivan toista on se, kun yrityksellä on aktiivinen sosiaalisen median profiili. Profiili on siellä missä käyttäjätkin, ja siellä yritys on helposti lähestyttävä. Usein asiakaspalvelijat vastaavat omalla nimellään, mikä lisää luottamusta. Sosiaalisessa mediassa uskalletaan usein myös vähän heittäytyä, mikä tekee yrityksestä entistäkin tuttavallisemman tuntuisen käyttäjän näkökulmasta.

Sosiaalinen media on siis helppo, edullinen ja kustannustehokas kanava. Tämä tuntuu idylliseltä ratkaisulta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sosiaalisessa mediassa markkinointi ei missään nimessä ole helppoa. Se vaatii jatkuvaa työtä, jotta mainos saadaan pysymään pinnalla. Kanavaa täytyy päivittää koko ajan, sillä autioitunut some ei anna yrityksestä hyvää kuvaa. Jatkuva päivittäminen ja aktiivinen markkinointi on avain siihen, että yritys pysyy kuluttajien mielessä eikä pääse unohtumaan.

  • Sosiaalinen media tuo yrityksen lähelle käyttäjiä
  • Sosiaalinen media alentaa kynnystä ottaa yritykseen yhteyttä
  • Sosiaalinen media on edullinen ja helppo keino markkinoida, mutta vaatii siitä huolimatta paljon työtä onnistumiseen

Digitaalinen markkinointi jakaa mielipiteitä

Digitaalinen markkinointi on tullut jäädäkseen, ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Digitaalisen markkinoinnin avulla yksityishenkilöiden ja yritysten tuottamien palveluiden markkinointi on mullistunut täysin. Vanhanaikaiset lehti-ilmoitukset ja televisiomainonta ovat pian historiaa. Älypuhelimet ja sosiaalisen median kanavat eivät ole enää nuorten villitys, vaan kaikkien ikäluokkien käyttämä palvelu. Kuluttajat hyötyvät, kun palveluiden saatavuus on helpottunut, ja asiakaskokemukset sekä lisätieto halutuista palveluista ovat käden ulottuvilla. Mitkä ovat sitten ne huonot puolet tällä aikakaudella? Sosiaalisen median ollessa avoin koko maailmalle ovat sen käyttäjät myös moninaiset. Useat käyttävätkin palveluita vain lukeakseen muun muassa ystävien julkaisuja. Kontakteiden määrästä riippuen on tiedon sekä mainosten määrä häkellyttävä haudaten monet oleelliset julkaisut alleen, joka voi ärsyttää osaa käyttäjistä. Sosiaalinen media heijastelee myös hyvin maailman poliittista markkinatalouden tilaa ja näin ilmastonmuutoksen- ja ahdistuksen ollessa pinnalla on pohdittava, onko yltäkylläisen materialismin markkinointi eettisesti järkevää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *